(23/09/2013)

Biểu thuế Xuất Nhập khẩu Đài Loan 2013

Biểu thuế Xuất Nhập khẩu Đài Loan năm 2013 được chính thức áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2013, bao gồm 2 cuốn (Quyển 1 và Quyển 2) bằng tiếng Trung (chữ Hán dạng phồn thể) và tiếng Anh.

Thương vụ cung cấp để quý doanh nghiệp/ cơ quan tham khảo.


Thương vụ Việt Nam tại Ðài Loan