(15/03/2017)

Biểu thuế Xuất Nhập khẩu Canada 2017

Dưới đây là biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất của Canada để các doanh nghiệp tham khảo

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Canada