(15/02/2022)

Biểu thuế sửa đổi của Đài Loan 2021

Ngày 15/12/2021, Đài Loan đã ban hành biểu thuế sửa đổi một phần thuế suất thuế nhập khẩu.
Biểu thuế sửa đổi của Đài Loan 2021

 

Biểu thuế sửa đổi một phần lần này là để thực hiện các cam kết cắt giảm thuế quan của các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Đài Loan đã ký với các đối tác gồm Belize, Paraguay và Honduras cũng như để đồng bộ với các chính sách phát triển ngành của Đài Loan, trong đó thuế suất nhập khẩu mặt hàng "hạt điều khô, bỏ vỏ" được giảm xuống còn 10% thay vì thuế suất 26,2 Đài tệ / kg, hoặc 16% như trước đó.

 

Quý độc giả quan tâm tìm đọc như phụ lục đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc