• Biểu thuế ATIGA Lào

  (11/02/2015)
  Dưới đây là biểu thuế ưu đãi ATIGA của Lào áp dụng cho các nước xuất khẩu thuộc ASEAN
 • Biểu thuế ATIGA Brunei

  (11/02/2015)
  Dưới đây là biểu thuế ưu đãi ATIGA của Brunei áp dụng cho các nước xuất khẩu thuộc ASEAN
 • Biểu thuế ATIGA Thái Lan

  (11/02/2015)
  Dưới đây là biểu thuế ưu đãi ATIGA của Thái Lan áp dụng cho các nước xuất khẩu thuộc ASEAN
 • Biểu thuế ATIGA - Campuchia

  (11/02/2015)
  Dưới đây là biểu thuế ưu đãi ATIGA của Campuchia áp dụng cho các nước xuất khẩu thuộc ASEAN
 • Biểu thuế xuất nhập khẩu của Trung Quốc 2015

  Biểu thuế xuất nhập khẩu của Trung Quốc 2015

  (21/01/2015)
  Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc xin giới thiệu biểu thuế xuất nhập khẩu của Trung Quốc 2015 để doanh nghiệp tham khảo.