• Biểu thuế Pakistan năm 2014-2015

  (06/04/2015)
  Biểu thuế Pakistan năm 2014-2015, do Vụ Thị trường Châu Phi Tây Nam Á tổng hợp
 • Biểu thuế ATIGA - Philippines

  (11/02/2015)
  Dưới đây là biểu thuế ưu đãi ATIGA của Philippines áp dụng cho các nước xuất khẩu thuộc ASEAN
 • Biểu thuế ATIGA - Myanmar

  (11/02/2015)
  Dưới đây là biểu thuế ưu đãi ATIGA của Myanmar áp dụng cho các nước xuất khẩu thuộc ASEAN
 • Biểu thuế ATIGA-Indonesia

  (11/02/2015)
  Dưới đây là biểu thuế ưu đãi ATIGA của Indonesia áp dụng cho các nước xuất khẩu thuộc ASEAN
 • Biểu thuế ATIGA Malaysia

  (11/02/2015)
  Dưới đây là biểu thuế ưu đãi ATIGA của Malaysia áp dụng cho các nước xuất khẩu thuộc ASEAN