• Danh sách các mặt hàng chịu thuế và thuế suất tương ứng

  (28/01/2010)
  Thương vụ Singapore xin giới thiệu danh sách các mặt hàng chịu thuế và thuế suất tương ứng của những mặt hàng này.  
 • Biểu thống kê các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Pháp tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2009

  (28/01/2010)
  Thương vụ Pháp giới thiệu doanh nghiệp Việt Nam " Biểu thống kê các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Pháp tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2009"
 • Biểu thuế hải quan của EU năm 2010

  (21/01/2010)
   Toàn văn quy định bằng tiếng Anh về Biểu thuế và Mã hải quan được áp dụng từ 1 tháng 1 năm 2010 của EU.
 • Biểu thuế Hải quan năm 2010 của Na Uy

  Biểu thuế Hải quan năm 2010 của Na Uy

  (14/01/2010)
  Để phục vụ công tác nghiên cứu của một số doanh nghiệp về thuế suất hải quan của Na Uy, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển xin gửi độc giả ’Biểu thuế Hải quan của Na Uy năm 2010’ tại file PDF đính kèm.  
 • Các loại thuế cơ bản của Ma-rốc

  (14/01/2010)
  Hệ thống thuế ở Ma-rốc bao gồm các loại thuế trực thu và gián thu. Thuế gián thu đưa ra nguồn doanh thu thuế cao hơn thuế trực thu. Hệ thống này được dựa trên cơ sở luật quy định và gần đây được cập nhật một phần và có hiệu lực từ 1/1/1996 trong Chương Đầu tư (Luật số 18/95). Hầu như không có trường hợp luật áp dụng cho thuế, các vấn đề thuế hiếm khi xảy ra tranh chấp trước toà. Nhìn chung, các nhà quản lý thuế không đưa ra các quy định trước về các vấn đề thuế.