• Các loại thuế cơ bản của Ma-rốc

  (14/01/2010)
  Hệ thống thuế ở Ma-rốc bao gồm các loại thuế trực thu và gián thu. Thuế gián thu đưa ra nguồn doanh thu thuế cao hơn thuế trực thu. Hệ thống này được dựa trên cơ sở luật quy định và gần đây được cập nhật một phần và có hiệu lực từ 1/1/1996 trong Chương Đầu tư (Luật số 18/95). Hầu như không có trường hợp luật áp dụng cho thuế, các vấn đề thuế hiếm khi xảy ra tranh chấp trước toà. Nhìn chung, các nhà quản lý thuế không đưa ra các quy định trước về các vấn đề thuế.  
 • Biểu thuế Hải quan mới của Nigeria

  (01/12/2009)
   Thương vụ Việt  Nam tại  Nigeria giới thiệu đến doanh nghiệp tài liệu về "Biểu thuế Hải quan  mới năm 2009/2010/2011/2012 của Nigeria"
 • Thuế suất thuế nhập khẩu theo AFTA của các nước trong khu vực ASEAN

  (25/11/2009)
   Vụ Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương trân trọng giới thiệu Thuế suất thuế nhập khẩu theo AFTA của các nước trong khu vực ASEAN.
 • Biểu thuế Hải Quan năm 2009 / 2010 của Thụy Điển/EU.

  (13/11/2009)
  Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển giới thiệu với độc giả biểu thuế Hải Quan năm 2009 và 2010 của EU áp dụng cho tất cả các nước thành viên EU.
 • Biểu thuế Hải Quan năm 2009 / 2010 của Phần Lan/EU.

  (03/11/2009)
  Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển giới thiệu với độc giả biểu thuế Hải Quan năm 2009 và 2010 của EU áp dụng cho tất cả các nước thành viên EU.