• Biểu thuế xuất nhập khẩu Trung Quốc 2019

  Biểu thuế xuất nhập khẩu Trung Quốc 2019

  (04/01/2019)
  Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện Trung Quốc mới đây đã công bố Biểu thuế xuất nhập khẩu Trung Quốc năm 2019 (nguyên văn: 中华人民共和国进出口税则 2019).
 • Biểu thuế xuất nhập khẩu Trung Quốc năm 2017

  Biểu thuế xuất nhập khẩu Trung Quốc năm 2017

  (10/02/2017)
  Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc xin giới thiệu Biểu thuế xuất nhập khẩu Trung Quốc năm 2017 được chính thức áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2017, bao gồm cả Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu bằng tiếng Trung và tiếng Anh để các quý cơ quan và doanh nghiệp tham khảo.
 • Biểu thuế xuất nhập khẩu Trung Quốc năm 2016

  Biểu thuế xuất nhập khẩu Trung Quốc năm 2016

  (06/01/2016)
  Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc xin giới thiệu Biểu thuế xuất nhập khẩu Trung Quốc năm 2016 được chính thức áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2016, bao gồm cả Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu bằng tiếng Trung và tiếng Anh để các quý cơ quan và doanh nghiệp tham khảo.
 • Biểu thuế xuất nhập khẩu của Trung Quốc 2015

  Biểu thuế xuất nhập khẩu của Trung Quốc 2015

  (21/01/2015)
  Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc xin giới thiệu biểu thuế xuất nhập khẩu của Trung Quốc 2015 để doanh nghiệp tham khảo.
 • Biểu thuế xuất nhập khẩu Trung Quốc 2014

  (14/01/2014)
   Biểu thuế xuất nhập khẩu Trung Quốc năm 2014 được chính thức áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2014, bao gồm cả Biểu thuế xuất khẩu và nhập khẩu bằng tiếng Trung và tiếng Anh.