• Biểu thuế xuất nhập khẩu Trung Quốc năm 2017

  Biểu thuế xuất nhập khẩu Trung Quốc năm 2017

  (10/02/2017)
  Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc xin giới thiệu Biểu thuế xuất nhập khẩu Trung Quốc năm 2017 được chính thức áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2017, bao gồm cả Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu bằng tiếng Trung và tiếng Anh để các quý cơ quan và doanh nghiệp tham khảo.
 • Biểu thuế xuất nhập khẩu Trung Quốc năm 2016

  Biểu thuế xuất nhập khẩu Trung Quốc năm 2016

  (06/01/2016)
  Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc xin giới thiệu Biểu thuế xuất nhập khẩu Trung Quốc năm 2016 được chính thức áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2016, bao gồm cả Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu bằng tiếng Trung và tiếng Anh để các quý cơ quan và doanh nghiệp tham khảo.
 • Biểu thuế xuất nhập khẩu của Trung Quốc 2015

  Biểu thuế xuất nhập khẩu của Trung Quốc 2015

  (21/01/2015)
  Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc xin giới thiệu biểu thuế xuất nhập khẩu của Trung Quốc 2015 để doanh nghiệp tham khảo.
 • Biểu thuế xuất nhập khẩu Trung Quốc 2014

  (14/01/2014)
   Biểu thuế xuất nhập khẩu Trung Quốc năm 2014 được chính thức áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2014, bao gồm cả Biểu thuế xuất khẩu và nhập khẩu bằng tiếng Trung và tiếng Anh.
 • Biểu thuế xuất nhập khẩu Trung Quốc năm 2013

  (15/01/2013)
  Biểu thuế xuất nhập khẩu Trung Quốc năm 2013 được chính thức áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2013, bao gồm cả Biểu thuế xuất khẩu và nhập khẩu bằng tiếng Trung và tiếng Anh.