• Biểu thuế ATIGA - Campuchia

  (11/02/2015)
  Dưới đây là biểu thuế ưu đãi ATIGA của Campuchia áp dụng cho các nước xuất khẩu thuộc ASEAN
 • Định giá tối thiểu sản phẩm để tính thuế nhập khẩu vào Campuchia năm 2011

  (12/07/2011)
  Thương vụ Campuchia xin cung cấp Quy định về định giá tối thiếu sản phẩm để tính thuế nhập khẩu vào Campuchia bắt đầu áp dụng từ năm 2011.
 • Biểu thuế CEPT - AFTA

  (22/07/2009)
  Thương vụ Việt Nam tại Campuchia xin giới thiệu biểu thuế CEPT - AFTA để doanh nghiệp Việt Nam tham khảo khi xuất khẩu hàng hóa vào Campuchia.
 • Biểu thuế xuất khẩu - nhập khẩu của Campuchia

  (24/11/2008)
  Tham khảo Biểu thuế Xuất - Nhập khẩu và Thuế VAT của Campuchia theo phân ngành mã HS với 22 Chương. Tài liệu giúp doanh nghiệp nắm được : - Thuế Xuất khẩu ( Exp/ ET ) - Thuế Nhập khẩu ( Imp ) gồm : + Thuế Hải quan (CD ) +Thuế tiêu thụ đặc biệt ( ST ) + Thuế giá trị gia tăng ( VAT ) .