• Biểu thuế Hải quan năm 2013 của Na Uy

  (27/03/2013)
  Để phục vụ công tác nghiên cứu của một số doanh nghiệp về thuế suất hải quan của Na Uy, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển xin gửi độc giả ’Biểu thuế Hải quan của Na Uy năm 2013’ và một số thay đổi trong biểu thuế tại 2 tập tin PDF đính kèm.
 • Biểu thuế Hải quan năm 2011 của Na Uy

  Biểu thuế Hải quan năm 2011 của Na Uy

  (11/03/2011)
  Để phục vụ công tác nghiên cứu của một số doanh nghiệp về thuế suất hải quan của Na Uy, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển xin gửi độc giả ’Biểu thuế Hải quan của Na Uy năm 2011’ tại file PDF đính kèm.
 • Tra cứu biểu thuế của NaUy

  (11/06/2008)
  Tra cứu biểu thuế của NaUy