• Biểu thuế nhập khẩu của Nigeria (Full HS Codes)

  Biểu thuế nhập khẩu của Nigeria (Full HS Codes)

  (18/05/2019)
  Để để các doanh nghiệp trong nước tham khảo, làm cơ sở tính toán giá chào hàng xuất khẩu vào Nigeria, Thương vụ Việt Nam tại Nigeria đăng danh mục biểu thuế nhập khẩu, thuế phụ thu và thuế tiêu thụ đặc biệt của Nigeria
 • Hướng dẫn tra cứu biểu thuế nhập khẩu của Nigeria (HS Code)

  Hướng dẫn tra cứu biểu thuế nhập khẩu của Nigeria (HS Code)

  (25/12/2017)
  Biểu thuế nhập khẩu của Nigeria dao động từ 0% - 35%, tùy từng mặt hàng, tính trung bình là 19,96%.
 • Biểu thuế NK của Nigeria

  (30/12/2013)
  Biểu thuế NK của Nigeria được đăng trong file đính kèm.
 • Thuế nhập khẩu của nigeira (tiếp theo)

  (08/04/2013)
  Thương vụ Việt  Nam tại Nigeria xin gửi các doanh nghiệp biểu thuế nhập khẩu của Nigeria năm 2013 đối  với một số mặt hàng mà Việt Nam đã và đang xuất khẩu sang Nigeria.  ( phần tiếp theo)
 • Thuế nhập khẩu của Nigeria

  (27/03/2013)
  Thương vụ Việt  Nam tại Nigeria xin gửi các doanh nghiệp biểu thuế nhập khẩu của Nigeria năm 2013 đối  với một số mặt hàng mà Việt Nam đã và đang xuất khẩu sang Nigeria.