• Giới thiệu các loại thuế cơ bản của Ma-rốc

  (18/11/2011)
  Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á giới thiệu các loại thuế cơ bản của Ma-rốc trong file đính kèm.
 • Biểu thuế nhập khẩu của Ma rốc (cập nhật)

  (11/07/2011)
  Thương vụ Việt Nam tại Maroc giới thiệu link web giúp doanh nghiệp thuận lợi trong việc tra cứu biểu thuế nhập khẩu nhập khẩu của Maroc.
 • Các loại thuế cơ bản của Ma-rốc

  (14/01/2010)
  Hệ thống thuế ở Ma-rốc bao gồm các loại thuế trực thu và gián thu. Thuế gián thu đưa ra nguồn doanh thu thuế cao hơn thuế trực thu. Hệ thống này được dựa trên cơ sở luật quy định và gần đây được cập nhật một phần và có hiệu lực từ 1/1/1996 trong Chương Đầu tư (Luật số 18/95). Hầu như không có trường hợp luật áp dụng cho thuế, các vấn đề thuế hiếm khi xảy ra tranh chấp trước toà. Nhìn chung, các nhà quản lý thuế không đưa ra các quy định trước về các vấn đề thuế.  
 • Tra cứu biểu thuế của Maroc

  (11/06/2008)
  Tra cứu biểu thuế của Maroc