(19/04/2018)

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Lào theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN

Cập nhật Biểu thuế ATIGA của Lào.
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Lào theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Vụ TT châu Á - châu Phi