(28/06/2021)

Biểu thuế nhập khẩu của New Zealand theo Hiệp định CPTPP

Thương vụ Việt Nam xin giới thiệu Biểu thuế nhập khẩu của New Zealand trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP.

Xin xem chi tiết tại file đính kèm!

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand