(29/11/2021)

Biểu thuế nhập khẩu của Israel

Thương vụ tại Israel giới thiệu Biếu thuế nhập khẩu của Israel. Các doanh nghiệp quan tâm tới mặt hàng cụ thể có thể tra cứu mức thuế suất nhập khẩu vào Israel tại đường link sau đây:

https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomspilotWeb/en/CustomsBook/Import/CustomsTaarifEntry

https://www.gov.il/en/service/customs-tariff

Thương vụ Việt Nam tại Israel