(19/12/2017)

Biểu thuế nhập khẩu Ba Lan

Sau khi gia nhập Liên minh châu Âu vào ngày 1 tháng 5 năm 2004, Ba Lan đã trở thành một phần của liên minh thuế quan EU. Điều này có nghĩa là cùng mức thuế nhập khẩu áp dụng ở tất cả các quốc gia thành viên.
Biểu thuế nhập khẩu Ba Lan

Sau khi gia nhập Liên minh châu Âu vào ngày 1 tháng 5 năm 2004, Ba Lan đã trở thành một phần của liên minh thuế quan EU. Điều này có nghĩa là cùng mức thuế nhập khẩu áp dụng ở tất cả các quốc gia thành viên. Mức thuế quan được bao gồm trong Biểu giá chung của Liên minh Châu Âu.Thông tin về thuế suất thuế quan được cung cấp từ cơ sở dữ liệu TARIC (Integrated Tariff of the Community Community).  

Dịch vụ Hải quan Ba ​​Lan (Sluzba Celna) có một Trình duyệt Thuế quan chính thức(một mô-đun của Hệ thống Tích hợp - ISZTAR) cung cấp thông tin về thuế quan đối với hàng hoá trong thương mại quốc tế. Trình duyệt tính thuế chứa dữ liệu từ hệ thống TARIC (danh mục hàng hóa, thuế suất, hạn chế, hạn ngạch thuế quan, trần giá và đình chỉ thuế) cũng như các điều khoản quốc gia (thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, hạn chế và các biện pháp phi thuế quan). Trình duyệt được Bộ Hải quan Bộ Tài chính duy trì trong khuôn khổ Hệ thống Thông tin Tông tích Tích hợp - ISZTAR3.

Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan