(31/05/2011)

Báo cáo Tổng quan tình hình thị trường Myanmar tháng 5 năm 2011

 Tham tán Thương mại, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar xin giới thiệu Báo cáo Tổng quan tình hình thị trường Myanmar tháng 5 năm 2011 để Quý vị độc giả nghiên cứu, tham khảo.

 Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm xin mở File đính kèm theo.


Thương vụ Việt Nam tại Myanmar