(09/12/2021)

Báo cáo tình hình nhập khẩu gỗ của Nhật Bản 2020

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản xin chia sẻ tài liệu "Báo cáo tình hình nhập khẩu gỗ của Nhật Bản năm 2020" để các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.
Báo cáo tình hình nhập khẩu gỗ của Nhật Bản 2020

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản