(21/01/2016)

Báo cáo thường niên thị trường Cá rô phi 2015 và triển vọng 2016

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC HÌNH

DANH MỤC CÁC BẢNG

NGÀNH THỦY SẢN

1. Sản lượng thủy sản và cơ cấu sản lượng thủy sản

1.1. Sản lượng thủy sản của Việt Nam gia tăng

2. Xuất khẩu thủy sản chung

2.1. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản chung

2.2. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam 2015 đi các thị trường chính (Hoa Kỳ, EU) ở mức khá cao.

NGÀNH HÀNG CÁ RÔ PHI 

PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG CÁ RÔ PHI THẾ GIỚI 

1. Sản lượng cá rô phi thế giới liên tục gia tăng mạnh mẽ

2. Trung Quốc – sản xuất và xuất khẩu cá rô phi lớn nhất thế giới

2.1. Sản lượng cá rô phi của Trung Quốc

2.2. Xuất khẩu cá rô phi của Trung Quốc

2.3. Giá cá rô phi nội địa Trung Quốc

3. Nhu cầu cá rô phi thế giới

3.1. Nhập khẩu cá rô phi tại thị trường Mỹ

3.2. Giá cá rô phi tại thị trường New York

PHẦN 2: SẢN XUẤT CÁ RÔ PHI VIỆT NAM

1. Diện tích và sản lượng cá rô phi của Việt Nam

PHẦN 3: XUẤT KHẨU CÁ RÔ PHI VIỆT NAM

1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam

2. Cơ cấu xuất khẩu cá rô phi

2.1. Cơ cấu xuất khẩu cá rô phi theo khu vực

2.2. Cơ cấu xuất khẩu cá rô phi theo thị trường

3. Xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam sang khu vực Bắc Mỹ

3.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá rô phi sang khu vực Bắc Mỹ

3.2. Đơn giá xuất khẩu cá rô phi vào khu vực Bắc Mỹ

4. Xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam sang khu vực EU

4.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá rô phi sang khu vực EU

4.2. Đơn giá xuất khẩu cá rô phi vào khu vực EU

5. Xuất khẩu cá rô phi theo thị trường

5.1. Tổng số lượng thị trường cá rô phi Việt Nam xuất khẩu

5.2. Sự chi phối của top 10 thị trường xuất khẩu cá rô phi lớn nhất

5.3. Sự thay đổi thị phần xuất khẩu của các thị trường xuất khẩu cá rô phi

6. Một số thị trường tiêu thụ cá rô phi lớn

6.1. Thị trường Mỹ

6.1.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam sang thị trường Mỹ

6.1.2. Đơn giá xuất khẩu cá rô phi vào thị trường Mỹ

6.1.3. Doanh nghiệp xuất khẩu cá rô phi vào thị trường Mỹ

6.2. Thị trường Colombia

6.2.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam sang thị trường Colombia

6.2.2. Đơn giá xuất khẩu cá rô phi vào thị trường Colombia

6.2.3. Doanh nghiệp xuất khẩu cá rô phi vào thị trường Colombia

6.3. Thị trường Hà Lan

6.3.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam sang thị trường Hà Lan

6.3.2. Đơn giá xuất khẩu cá rô phi vào thị trường Hà Lan

6.3.3. Doanh nghiệp xuất khẩu cá rô phi vào thị trường Hà Lan

6.4. Thị trường Dominican

6.4.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam sang thị trường Dominican 

6.4.2. Đơn giá xuất khẩu cá rô phi vào thị trường Dominican

6.4.3. Doanh nghiệp xuất khẩu cá rô phi vào thị trường Donimican

7. Xuất khẩu cá rô phi theo cảng/cửa khẩu

PHẦN 4: GIÁ CÁ RÔ PHI NỘI ĐỊA, XUẤT KHẨU VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG

1. Giá cá rô phi nội địa của Việt Nam

2. Giá cá rô phi xuất khẩu của Việt Nam.

3. Tương quan giữa giá cá rô phi nội địa của Việt Nam với giá thức ăn thủy sản

3.1. Cám gạo

3.2. Sắn

3.3. Khô đậu tương

3.4. Bột cá

PHẦN 5: DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CÁ RÔ PHI VIỆT NAM

1. Sự chi phối của các doanh nghiệp cá rô phi hàng đầu

2. Các doanh nghiệp xuất khẩu cá rô phi

2.1. Sự thay đổi vị trí top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá rô phi lớn nhất 10 tháng 2015 

2.2. Xuất khẩu của top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá rô phi lớn nhất 10 tháng 2015  

2.2.1 Kim ngạch xuất khẩu top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá rô phi lớn nhất 10 tháng 2015 so với cùng kỳ 2014.

2.2.2. Sự thay đổi thị phần kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu cá rô phi

2.3. Doanh nghiệp xuất khẩu cá rô phi vào khu vực Bắc Mỹ

2.4. Doanh nghiệp xuất khẩu cá rô phi vào khu vực EU

3. Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu cá rô phi có đơn hàng bị trả về năm 2014/2015 

PHẦN 6: TRIỂN VỌNG NGÀNH CÁ RÔ PHI

1. Triển vọng nguồn cung cá rô phi: tiếp tục gia tăng tại cả khu vực Châu Á, Mỹ Latinh và Châu Phi

2. Triển vọng về xu hướng tiêu thụ: tăng trưởng không chỉ ở Mỹ mà trên nhiều thị trường khác

PHẦN 7: PHÂN TÍCH SWOT NGÀNH CÁ RÔ PHI VIỆT NAM.

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1: Tổng sản lượng thủy sản, sản lượng nuôi trồng và sản lượng khai thác, năm 2007 – 11 tháng 2015, (Nghìn tấn)

Hình 2: Cơ cấu sản lượng thủy sản nuôi trồng, thủy sản khai thác của Việt Nam từ năm 2000 – 11 tháng 2015, (%) 

Hình 3: Thị phần về sản lượng cá rô phi trong cơ cấu thủy sản nuôi trồng của Việt Nam 11 tháng 2015, (%)

Hình 4: Kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam, tháng 1/2014 – tháng 11/2015, (Triệu USD)

Hình 5: Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu thủy sản theo tháng năm 2015 so với cùng kỳ năm 2014, (%)

Hình 6: Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của một số khu vực trong 10 tháng năm 2015 so với 10 tháng 2014 (%)

Hình 7: Sản lượng cá rô phi toàn thế giới, 1990 – dự kiến 2015, (Nghìn tấn)

Hình 8: Sản lượng cá rô phi của Trung Quốc, 2010 – 2015, (Nghìn tấn)

Hình 9: Tương quan giữa sản lượng cá rô phi của Trung Quốc và sản lượng cá rô phi thế giới, từ năm 2010 – 2015, (Nghìn tấn)

Hình 10: Thị phần thương mại cá rô phi thế giới, (%)

Hình 11: Xuất khẩu cá rô phi của Trung Quốc, 2013 – 2015, (Tấn)

Hình 12: Giá thu mua cá rô phi cỡ trên 1kg/con nội địa trung Quốc từ tháng 8/2015-11/2015

Hình 13: Giá thu mua cá rô phi cỡ dưới 1kg/con nội địa Quảng Đông, Trung Quốc từ tháng 8/2015-11/2015

Hình 14: Thị phần về thị hiếu tiêu dùng các mặt hàng cá rô phi nhập khẩu vào thị trường Mỹ trong năm 2014, (%)

Hình 15: Tỷ trọng về lượng nhập khẩu các mặt hàng cá rô phi nhập khẩu vào thị trường Mỹ theo chủng loại trong 10 tháng năm 2014, (%)

Hình 16: Tỷ trọng về lượng nhập khẩu các mặt hàng cá rô phi nhập khẩu vào thị trường Mỹ theo chủng loại trong 10 tháng năm 2015, (%)

Hình 17:Tỷ trọng về lượng nhập khẩu các mặt hàng cá rô phi nhập khẩu vào thị trường Mỹ theo thị trường trong 10 tháng năm 2014, (%) 

Hình 18: Tỷ trọng về lượng nhập khẩu các mặt hàng cá rô phi nhập khẩu vào thị trường Mỹ theo thị trường trong 10 tháng năm 2015, (%)

Hình 19: Giá cá rô phi fillet còn da của Trung Quốc tại thị trường New York từ tháng 1/2015-11/2015, USD/pound. 

Hình 20: Diện tích và sản lượng cá rô phi của Việt Nam, năm 2012 – năm 2015*, (Ha, Tấn)

Hình 21: Lượng (tấn) và kim ngạch (USD) xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam từ tháng 1/2014-10/2015

Hình 22 Thị phần lượng xuất khẩu rô phi Việt Nam đi một số khu vực chính trong 10 tháng đầu năm 2015, %

Hình 23 Thị phần lượng xuất khẩu rô phi Việt Nam đi một số thị trường chính trong 10 tháng đầu năm 2015, %

Hình 24: Lượng (tấn) và kim ngạch (USD) xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam sang thị trường Bắc Mỹ từ tháng 1/2014-10/2015

Hình 25: Lượng (tấn) và kim ngạch (USD) xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam sang thị trường EU từ tháng 1/2014-10/2015

Hình 26: Xuất khẩu cá rô phi Việt Nam sang 20 thị trường lớn nhất trong 10 tháng 2015 (Tấn)

Hình 27: Xuất khẩu cá rô phi Việt Nam sang 20 thị trường lớn nhất trong 10 tháng 2014 (Tấn)

Hình 28: Tăng trưởng giá trị xuất khẩu cá rô phi Việt Nam tới 20 thị trường lớn nhất trong 10 tháng năm 2015 (%)

Hình 29: Lượng (tấn) và kim ngạch (USD) xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam sang thị trường Mỹ từ tháng 1/2014-10/2015.

Hình 30: Lượng (tấn) và kim ngạch (USD) xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam sang thị trường Colombia từ tháng 1/2014-10/2015

Hình 31: Lượng (tấn) và kim ngạch (USD) xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam sang thị trường Hà Lan từ tháng 1/2014-10/2015

Hình 32:Lượng (tấn) và kim ngạch (USD) xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam sang thị trường Dominican từ tháng 1/2014-10/2015

Hình 33: Giá cá rô phi nguyên liệu tại thị trường Cần Thơ, tháng 1/2014 – tháng 12/2015, (Đồng/kg)

Hình 34: Tương quan giữa giá cá rô phi nội địa và giá nguyên liệu dùng cho thức ăn thủy sản, (Đồng/kg)

Hình 35: Diễn biến giá cám gạo nội địa, 2014-12/2015, (Đồng/kg)

Hình 36: Diễn biến giá sắn, 1/2015-12/2015 (Đồng/kg)

Hình 37: Diễn biến giá khô đậu tương nhập khẩu về cảng miền Bắc và miền Nam, 2013-09/2015 (USD/tấn, CFR) 

Hình 38: Diễn biến chào giá khô đậu tương nhập khẩu tại cảng miền Nam và miền Bắc, 5/2015-9/2015 (Đồng/kg)

Hình 39: Diễn biến giá bột cá biển nội địa tại Kiên Giang, 2014-12/2015 (Đồng/kg)

Hình 40: Diễn biến giá bột cá nhập khẩu về cảng miền Bắc và miền Nam, 2013-09/2015 (USD/tấn, CFR)

Hình 41: Thị phần theo kim ngạch của các doanh nghiệp xuất khẩu cá rô phi trong 10 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ năm 2014

Hình 42: Thị phần kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp vào khu vực Bắc Mỹ trong 10 tháng năm 2015, %.. 

Hình 43: Thị phần kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp vào khu vực Bắc Mỹ trong 10 tháng năm 2014, %

Hình 44: Thị phần kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp vào khu vực EU trong 10 tháng năm 2015, %

Hình 45: Thị phần kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp vào khu vực EU trong 10 tháng năm 2014, %

Hình 46: Dự kiến sản lượng cá rô phi của Mỹ Latinh, năm 2015, năm 2020 và năm 2015

Hình 47: Dự kiến sản lượng cá rô phi của Mỹ Latinh, năm 2015, năm 2020 và năm 2015 

Hình 48: Chuỗi liên kết cá rô phi trong sản xuất phục vụ xuất khẩu

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1: Diện tích, sản lượng cá rô phi của Việt Nam năm 2016 và năm 2020

Bảng 2: Đơn giá (USD/tấn) xuất khẩu cá rô phi fillet đông lạnh vào khu vực Bắc Mỹ 10 tháng 2015

Bảng 3: Đơn giá (USD/tấn) xuất khẩu cá rô phi fillet đông lạnh vào khu vực EU 10 tháng 2015

Bảng 4: Tỷ trọng lượng của Top 10 thị trường xuất khẩu cá rô phi 10 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ 2014

Bảng 5: Sự thay đổi vị trí của Top 10 thị trường tính theo lượng lớn nhất 10 tháng năm 2015

Bảng 6: Đơn giá (USD/tấn) xuất khẩu cá rô phi fillet đông lạnh vào thị trường Mỹ 10 tháng 2015

Bảng 7: Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Top 10 doanh nghiệp vào thị trường Mỹ 10 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ 2014, %

Bảng 8: Đơn giá (USD/tấn) xuất khẩu cá rô phi fillet đông lạnh vào thị trường Colombia 10 tháng 2015

Bảng 9: Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Top 10 doanh nghiệp vào thị trường Colombia 10 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ 2014, %

Bảng 10: Đơn giá (USD/tấn) xuất khẩu cá rô phi fillet đông lạnh vào thị trường Hà Lan 10 tháng 2015

Bảng 11:Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Top 10 doanh nghiệp vào thị trường Colombia 10 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ 2014, %

Bảng 12: Đơn giá (USD/tấn) xuất khẩu cá rô phi fillet đông lạnh vào thị trường Hà Lan 10 tháng 2015

Bảng 13:Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Top 10 doanh nghiệp vào thị trường Dominican 10 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ 2014, %

Bảng 14: Trị giá (USD) và tỷ trọng về lượng (%) cá rô phi xuất khẩu phân theo cảng/cửa khẩu trong 10 tháng 2015

Bảng 15:Lượng (tấn) và đơn giá (USD/tấn) xuất khẩu cá rô phi fillet đông lạnh qua một số cảng/cửa khẩu theo điều kiện giao hàng trong 10 tháng 2015

Bảng 16: Lượng và đơn giá xuất khẩu cá rô phi fillet đông lạnh đi các khu vực trong 10 tháng 2015

Bảng 17: Tỷ trọng lượng của Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá rô phi 10 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ 2014 (%).

Bảng 18: Sự thay đổi vị trí của Top 10 doanh nghiệp lớn nhất 10 tháng năm 2015 theo kim ngạch xuất khẩu so với các năm trước

Bảng 19: Top 10 doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu cá rô phi lớn nhất 10 tháng 2015 so với cùng kỳ năm 2014, (USD)

 

Đơn giá (chưa bao gồm 10% VAT và phí vận chuyển 40.000 VNĐ): 2.000.000VND/bản tiếng Việt

Thanh toán chuyển khoản:

STK: 001100211223 - Vietcombank

CTK: Nguyễn Thị Phương Trang

Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển thương mại điện tử

Địa chỉ: Phòng 414, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 22205365; Fax: 04 22205507

Nguyễn Phương Trang  - Mobile: 0986032235

Email: trangntp@ecomviet.vn