(20/01/2016)

Báo cáo thường niên ngành cám gạo 2015 và triển vọng 2016

MỤC LỤC

 

PHẦN I: CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH HÀNG CÁM GẠO.

1.    Sơ đồ chuỗi giá trị cám gạo.

2.    Các tác nhân trong chuỗi giá trị 

2.1.     Thương lái 

2.2.     Doanh nghiệp thương mại cám.

2.3.     Cơ sở ép dầu.

2.4.     Doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi

2.5.     Đại lý thức ăn chăn nuôi

2.6.     Doanh nghiệp thủy sản, chăn nuôi

PHẦN II: GIÁ CÁM GẠO Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

3.    Thị trường cám gạo nội địa

4.    Thị trường cám gạo trích ly nhập khẩu

PHẦN III: NGUỒN CUNG CÁM GẠO NỘI ĐỊA.

5.    Sản xuất lúa gạo theo địa bàn.

6.    Cân đối nguồn cung cám gạo tại ĐBSCL

PHẦN IV: NHẬP KHẨU CÁM GẠO.

7.    Lượng và kim ngạch nhập khẩu cám gạo.

8.    Nhập khẩu cám gạo theo thị trường.

PHẦN V: TRIỀN VỌNG THỊ TRƯỜNG.

Phụ lục.

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1: Giá nhập khẩu cám gạo trích lý từ Ấn Độ, theo tháng 2014-2015 (CFR, USD/tấn, %)

Bảng 2: Giá cám gạo trích ly về một số cảng lớn năm 2014-15(USD/tấn, CFR)

Bảng 3: Thống kê diện tích, năng suất, sản lượng lúa gạo tại Miền Nam 2015.

Bảng 4: Thống kê diện tích, năng suất, sản lượng lúa gạo tại Miền Bắc 2015.

Bảng 5: Cân đối nguồn cung cám gạo theo tháng tại ĐBSCL năm 2015 (ngàn ha/ngàn tấn)

Bảng 6: Cân đối nguồn cung cám gạo theo tháng tại ĐBSCL năm 2016 (ngàn ha, ngàn tấn)

Bảng 7: Lượng cám gạo trích ly nhập khẩu theo thị trường từ 2010-11T/2015 (ngàn tấn)

Bảng 8: Lượng và kim ngạch nhập khẩu cám gạo trích ly từ thị trường Ấn Độ năm 2014-2015

Bảng 9: Giá một số đơn hàng cám gạo trích lý nhập khẩu từ Ấn Độ trong năm 2015 (USD/tấn, CFR)

Bảng 10: Giá một số đơn hàng cám gạo trích lý nhập khẩu từ Ấn Độ trong năm 2015 tại cảng Cát Lái (USD/tấn, CFR)

Bảng 11: Giá một số đơn hàng cám gạo trích lý nhập khẩu từ Ấn Độ trong năm 2015 tại cảng Hải Phòng (USD/tấn, CFR)

Bảng 12: Giá một số đơn hàng cám gạo trích lý nhập khẩu từ Ấn Độ trong năm 2015 tại cảng Vict (USD/tấn, CFR)

Bảng 13: Giá một số đơn hàng cám gạo trích lý nhập khẩu từ Ấn Độ trong năm 2015 tại cảng Quy Nhơn – Bình Định (USD/tấn, CFR)

Bảng 14: Lượng nhập khẩu cám gạo trích ly từ một số thị trường lớn về các cảng lớn của Việt Nam theo tháng trong năm 2015 (ngàn tấn)

Bảng 15: Lượng nhập khẩu cám gạo trích ly từ một số thị trường lớn về các cảng lớn của Việt Nam theo tháng trong năm 2014 (ngàn tấn)

Bảng 16: Lượng nhập khẩu cám gạo trích ly của một số doanh nghiệp Việt Nam từ Ấn Độ theo Qúy 2015 (tấn) 

Bảng 17: Lượng xuất khẩu cám gạo trích ly của một số doanh nghiệp Ấn Độ vào Việt Nam theo Qúy 2015 (tấn)

Bảng 18: Danh sách một số doanh nghiệp cung ứng cám gạo lớn tại ĐBSCL

Bảng 19: Lượng tàu cám gạo cập cảng Hải Phòng trong năm 2015

Bảng 20: Bảng tỷ lệ cám gạo trong chế biến thức ăn chăn nuôi gia cầm tại ĐBSCL

Bảng 21: Bảng tỷ lệ cám gạo trong chế biến thức ăn chăn nuôi cá tra ĐBSCL

Bảng 22: Lượng và kim ngạch nhập khẩu cám gạo trích ly theo tháng từ 2013-2014

Bảng 23: Lượng cám trích ly nhập khẩu theo tháng từ 2009-2015 (tấn)

Bảng 24: Giá cám gạo tại An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang theo tháng từ 2012-2014 (đồng/kg)

Bảng 25: Top 20 DN nhập khẩu cám trích ly tại cảng Hải Phòng năm 2015 (tấn)

Bảng 26: Top 20 DN nhập khẩu cám trích ly tại cảng Hải Phòng năm 6 tháng 2014 (ngàn tấn)

Bảng 27: Top 20 DN nhập khẩu cám trích ly tại cảng Cát Lái năm 2015

Bảng 28: Top 20 DN nhập khẩu cám trích ly tại cảng Cát Lái 6 tháng cuối năm 2014 (ngàn tấn)

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1: Chuỗi giá trị cám gạo tại Đồng bằng Sông Cửu Long.

Hình 2: Diễn biến giá cám gạo chào tại kho người bán khu vực ĐBSCL, 2012 - 2015 theo tháng (đồng/kg)

Hình 3: Diễn biến giá cám gạo tại An Giang, Kiên Giang theo tuần năm 2015

Hình 4: Giá cám trích ly nhập khẩu tại cảng Cát Lái từ Ấn Độ năm 2014-2015 (USD/tấn)

Hình 5: So sánh giá cám gạo trích ly tại Cảng Hải Phòng và cảng Cát Lái theo tháng năm 2014-2015 (USD/tấn, CFR)

Hình 6: Giá một số đơn hàng nhập khẩu lớn theo tháng 2014-2015 (USD/tấn, CFR)

Hình 7: Lượng và kim ngạch nhập khẩu cám gạo trích ly theo năm từ 2009-2014

Hình 8: Lượng nhập khẩu cám gạo trích ly của Việt Nam theo tháng, năm 2013-11/2014 (ngàn tấn)

Hình 9: Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu cám gạo trích ly từ tháng 1-11/2015 (ngàn tấn)

Hình 10: Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu cám gạo trích ly từ tháng 1-11/2015 tại cảng Hải Phòng (ngàn tấn)

Hình 11: Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu cám gạo trích ly từ tháng 1-11/2015 tại cảng Sài Gòn (tấn)

Hình 12: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cám gạo trích ly vào thị trường Việt Nam 2015 (tấn)

Hình 13: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cám gạo trích ly vào thị trường Việt Nam 6 tháng cuối năm 2014. 

Đơn giá (chưa bao gồm 10% VAT và 40.000 VNĐ phí vận chuyển): 2.000.000VND/bản tiếng Việt

Thanh toán chuyển khoản

STK: 0011002112233 - Vietcombank, Sở giao dịch

CTK: Nguyễn Thị Phương Trang

Thông tin liên hệ

Nguyễn Phương Trang

Trung tâm Phát triển thương mại điện tử

Địa chỉ: Phòng 414, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 22205365; Fax: 04 22205507

Mobile: 0986032235

Email: trangntp@ecomviet.vn