(15/06/2017)

Báo cáo thực phẩm vi phạm vào Úc tháng 4/2017

Trong tháng 4/2017, Việt Nam có 1/21 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.

Trong tháng 4/2017, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 1/6trường hợp vi phạm trong tháng 4/2017.

Ngày vi phạm

Sản phẩm

Nước

Chất cấm

Kết quả

Đơn vị

Tiêu chuẩn

3/04/2017

Burrata cheese 

Italy

Listeria monocytogenes

Detected

/125g

CHE 07/2016

3/04/2017

Dried coconut flesh

Indonesia

Salmonella

Detected

/250g

DC 05/2014

7/04/2017

Tahini 

Greece

Salmonella

Detected

/125g

SES 05/2014

12/04/2017

Mussels

Fiji

E.coli

24, 110, 0.7, 9.3, 4.3

MPN/g

MOL 05/2014

13/04/2017

Cooked Vannamei prawns 

Vietnam

Standard plate count

150000, 110000, 66000, 180000, 40000

cfu/g

CRU 05/2014

20/04/2017

Kashmiri chili powder

India

Salmonella

Detected

/125g

SPI 05/2014

2. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin

Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trongtháng 4/2017

 

Ngày vi phạm

Sản phẩm​

Nước

Chất cấm

Kết quả

Đơn vị

Tiêu chuẩn

6/04/2017

Headless dried anchovies​

Philippines

Histamine

530

mg/kg

HIS 12/2016

5/04/2017

Dried kelp

Republic of Korea

Iodine

4400

mg/kg

BSW 12/2016

7/04/2017

Chilled fresh tuna loin

Indonesia

Histamine

420

mg/kg

HIS 12/2016

10/04/2017

Frozen herring

Philippines

Histamine

210

mg/kg

HIS 12/2016

27/04/2017

Pecel hot seasoning

Indonesia

Aflatoxin

0.13

mg/kg

NUT 10/2016

9/03/2017

Sardines 

Philippines

Histamine

333

mg/kg

HIS 12/2016

 

3. Kiểm tra ngẫu nhiên

Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 4/2017

 

Ngày vi phạm

Sản phẩm

Nước

Chất cấm

Kết quả

Đơn vị

Tiêu chuẩn

19/04/2017

Gold atta flour

India

Lead

0.22

mg/kg

FSC 1.4.1

21/04/2017

Rice powder (flour)

India

Lead

0.25

mg/kg

FSC 1.4.1

20/01/2017

Dried red dates 

China

Cyhalothrin

0.02

mg/kg

FSC 1.4.2

6/04/2017

Oranges

Egypt

Cyhalothrin

0.02

mg/kg 

FSC 1.4.2

26/04/2017

Frozen strawberry pulp

China

Procymidone

0.10

mg/kg

FSC 1.4.2

24/04/2017

Strawberry mango flavoured supplementary sports food

United States

Composition (identified through labelling)

Additives aminoisoheptane & octopamine not permitted in this food

 

FSC 2.9.4

24/04/2017

Pineapple flavoured supplementary sports food 

United States 

Composition (identified through labelling) 

Additives aminoisoheptane & octopamine not permitted in this food 

 

FSC 2.9.4

23/03/2017

Basmati rice

India

Buprofezin

0.066

mg/kg

FSC 1.4.2

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Australia