(08/11/2019)

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vào Úc vi phạm tháng 09/2019

Trong tháng 09/2019, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng.
Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vào Úc vi phạm tháng 09/2019

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam không có trường hợp nào vi phạm trong tháng 09/2019.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Thương vụ Việt Nam tại Australia