(15/12/2021)

Báo cáo rừng và ngành gỗ Nhật Bản 2020

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản xin chia sẻ tài liệu "Báo cáo về rừng và ngành gỗ Nhật Bản năm 2020" do Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản biên soạn để các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản xin chia sẻ tài liệu "Báo cáo tình hình nhập khẩu gỗ của Nhật Bản năm 2020" để các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản