(03/07/2015)

Báo cáo nghiên cứu thị trường gạo Hàn Quốc

Báo cáo phân tích hoạt động sản xuất, nhu cầu tiêu thụ gạo của Hàn Quốc và tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam vào Hàn Quốc được tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.
Báo cáo nghiên cứu thị trường gạo Hàn Quốc

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm..

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc