(24/03/2015)

Báo cáo nghiên cứu thị trường cà phê Hàn Quốc 2015

Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc kính gửi các các cơ quan, doanh nghiệp Báo cáo nghiên cứu thị trường cà phê Hàn Quốc 2015 như file đính kèm.
Báo cáo nghiên cứu thị trường cà phê Hàn Quốc 2015

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc