(31/03/2009)

Báo cáo ngành hàng cao su năm 2008

Xin giới thiệu với bạn đọc một số nhận định và phân tích về tình hình thị trường cao su trong nước và quốc tế năm 2008 để bạn đọc tham khảo.

Chi tiết xin xem file đính kèm.


Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn