(02/04/2009)

Báo cáo mặt hàng cà phê 2008

Xin giới thiệu với bạn đọc một số thông tin cơ bản về tình hình thị trường cà phê năm 2008 để bạn đọc tham khảo.

Chi tiết xin xem tại file đính kèm.


Tải file đính kèm
1 file
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn