(25/05/2011)

Báo cáo của Đảng Quốc Đại gửi nhân dân Ấn Độ tháng 5 năm 2011

Thương Vụ Việt Nam tại Ấn Độ đăng tải nội dung của Báo cáo của Đảng Quốc Đại gửi nhân dân Ấn Độ tháng 5 năm 2011.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.


Thương Vụ Việt Nam tại Ấn Độ