(15/11/2010)

Bảng giá các loại sữa bán tại thị trường Bỉ tháng 11 năm 2010

TỶ GIÁ : 1USD = 0,729 EURO ngày 12 tháng 11 năm 2010 Giá sản phẩm được bán ra thị trường tăng từ 3 % đến 5% tùy từng mặt hàng so với năm 2009

 

MẶT HÀNG

GIÁ (EURO)

Nan Ar 2 Pro Lait De Suite 2age Pdr 750g

 
 

Nan Ar1 1age Pdr 750g

 
 

Nan Ha 1 Pro 1age 350g

 
 

Nan Ha 1 Pro 1age Pdr 750g

 
 

Nan Ha 2 Pro 2age Pdr 750g

 
 

Nan Ha Pro 1 350g Nf Remplace 2102-960

 
 

Nan Pro 1 1age 400g

 
 

Nan Pro 2 2age 900g

 
 

Nan Pro 3 Lait Croissance Pdr 800g

 
 

Nan Sensitive Pro 500g

 
 

Nan Transit 1 Pro 1age Pdr 900g

 
 

Nan Transit 2 Pro 2age Pdr 900g

 
 

Pre-nan Pdr 400g

 
 

Nan Pro 1 Lait Pdr 800g

 
 
 

Beba 1 Pdr 800g Nf

 
 

Beba 2 Pdr 800g Nf

 
 
 
 

Guigoz 1 Comfort 900g

 
 

Guigoz L Comfortis 1 Lait Pdr 900g

 
 

Guigoz L Comfortis 2 Lait Pdr 900g

 

 

16,45 €

 
 

16,45 €

 
 

9,13 €

 
 

17,69 €

 
 

17,38 €

 
 

8,79 €

 
 

8,12 €

 
 

14,73 €

 
 

13,15 €

 
 

11,55 €

 
 

21,58 €

 
 

21,58 €

 
 

12,43 €

 
 

16,11 €

 
 
 

13,15 €

 
 

12,55 €

 
 
 
 

12,76 €

 
 

15,49 €

 
 

14,48 €

 

 

Nutrilon 1 Standard Lait Nourrissons 500ml

 
 

Nutrilon 3 +10m Eazypack Pdr 800g Nf

 
 

Nutrilon 3 Lait De Suite +10m Tetra 4x500ml

 
 

Nutrilon Ar1 Easypack Pdr 800g

 
 

Nutrilon Ar2 Easypack Pdr 800g

 
 

Nutrilon Ar3 Easypack Pdr 800g

 
 

Nutrilon Bonne Nuit 6-18m Pdr 380g

 
 

Nutrilon Ex-premature Pdr 900g

 
 

Nutrilon Ha1 Easypack Pdr 800g

 
 

Nutrilon Ha2 +6m Easypack Pdr 800g

 
 

Nutrilon Lait De Croissance Bambin +1ans Pdr 800g

 
 

Nutrilon Lait De Croissance Bambin +2ans Pdr 800g

 
 

Nutrilon Omneo 1 Easypack Pdr 800g

 
 

Nutrilon Omneo 2 +6m Easypack Pdr 800g

 
 
 

Nutrilon Pepti 2 Pdr 800g

 
 

Nutrilon Pepti Sans Lactose Pdr 450g

 
 

Nutrilon Satiete 1 Easypack Pdr 800g

 
 

Nutrilon Satiete 2 +6mois Easypack Pdr 800g

 
 

Nutrilon Satiete 2 Lait De Suite +6m Tetra 4x500ml

 
 

Nutrilon Soja 1 Easypack Pdr 800g

 
 

Nutrilon Soja 2 Easypack Pdr 800g

 
 

Nutrilon Soja 3 +10m Easypack 800g

 
 

Nutrilon 1 Easypack Pdr 800g

 
 

Nutrilon 1 Lait Nourissons 2x200ml

 
 

Nutrilon 2 +6m Easypack Pdr 800g

 
 

Nutrilon 2 Standard Lait De Suite +6m Tetra4x500ml

 
 

Nutrilon Bmf Nf Pdr 200g Rempl.2106854

 
 

Nutrilon Ha 1 Rtf 100ml

 
 

Nutrilon Lait Croissance Bambin +1ans 1l

 
 

Nutrilon Premature Pdr 400g

 
 

Nutrilon Sans Lactose Pdr 800g

 
 

Nutrilon Premature Pdr 400g

 
 

Nutrilon Sans Lactose Pdr 800g

 

1,90 €

 
 

13,35 €

 
 

6,15 €

 
 

18,95 €

 
 

18,95 €

 
 

18,95 €

 
 

7,99 €

 
 

21,92 €

 
 

19,30 €

 
 

18,95 €

 
 

11,95 €

 
 

11,95 €

 
 

19,95 €

 
 

19,95 €

 
 
 

28,90 €

 
 

17,90 €

 
 

13,50 €

 
 

13,35 €

 
 

6,30 €

 
 

20,75 €

 
 

19,25 €

 
 

19,25 €

 
 

15,60 €

 
 

1,51 €

 
 

13,35 €

 
 

6,75 €

 
 

20,95 €

 
 

0,74 €

 
 

1,99 €

 
 

15,95 €

 
 

18,95 €

 
 

15,95 €

 
 

18,95 €

 

Nutramigen 2 LGG +6m Pdr 400g Nf

 
 
 

Enfamil HA Digest Pdr 400g

 
 
 

Enfamil Ha Digest Lipil Pdr 850g

 
 
 

Nutramigen 1 LGG 0- 4m Pdr 400g

 
 
 

Nutramigen Aa Pdr 400g

 

17,80 €

 
 
 

9,54 €

 
 
 

17,67 €

 
 
 

17,80 €

 
 
 

42,30 €

 

Aptamil 1 pdr 800gr

 
 

Aptamil 2 pdr 800gr

 
 

Aptamil Ar1 pdr 800gr

 
 

Aptamil confort 1 pdr 800gr

Aptamil Digest 1 pdr 800gr

Aptamil Digest 2 pdr 800gr

Aptamil Extra 2 pdr 900gr

Aptamil Extra 3 pdr 800gr

 
 

Aptamil Ha1 pdr 800gr

 
 

Aptamil Soja 3 pdr 800gr

 
 

Aptamil sans lactose

 

16,7

 
 

14,45

 
 

19,96

 
 

20,78

20,78

20,78

13,84

13,95

 
 

20,71

 
 

18,31

 
 

17,82

 

 

 

 


Thương vụ Việt Nam tại EU và Bỉ - Luxembourg