(13/08/2018)

Bản tin thị trường Úc tháng 7/2018

Bản tin Thị trường Úc tháng 7/2018, do Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp.
Bản tin thị trường Úc tháng 7/2018

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết tại đây.

Thương vụ Việt Nam tại Australia