(13/12/2016)

Bản tin Thương vụ Úc tháng 11/2016

Bản tin thị trường Úc dành cho doanh nghiệp Việt Nam tháng 11/2016, do Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết tại đây.

Thương vụ Việt Nam tại Australia