(07/10/2016)

Bản tin Thị trường Úc tháng 9/2016 dành cho doanh nghiệp Việt Nam

Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp bản tin tháng 9 dành cho doanh nghiệp Việt Nam
Bản tin Thị trường Úc tháng 9/2016 dành cho doanh nghiệp Việt Nam

Doanh nghiệp xem chi tiết tại đây

 

Thương vụ Việt Nam tại Australia