(14/01/2019)

Bản tin Thị trường Úc tháng 12/2018

Bản tin Thị trường Úc tháng 12/2018, do Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp.
Bản tin Thị trường Úc tháng 12/2018

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết tại đây 

Thương vụ Việt Nam tại Australia