(21/11/2019)

Bản tin thị trường Thụy Sỹ tháng 11/2019

Kinh tế thương mại thị trường Thuỵ Sỹ xuất nhập khẩu tăng trưởng cao trong 11 tháng năm 2019
Bản tin thị trường Thụy Sỹ tháng 11/2019

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

1.Thông tin chung về tình hình thị trường
Tổng quan: Theo dự báo của Chính phủ Liên bang, Thuỵ Sỹ tăng trưởng GDP 2019 của Thuỵ Sỹ có xu hướng giảm trong các tháng cuối năm. Tổng sản phẩm trong nước 2 quý đầu năm 2019: xu hướng giảm  do nhu cầu trong và ngoài nước là yếu về kinh tế - thương mại - đầu tư và xuất nhập khẩu.
Cụ thể GDP của Thụy Sỹ  tăng tăng 0,4% trong quý 1 và 0,3% trong quý 2 năm 2019. Cũng như các nước châu Âu khác, có tác động tiêu cực đến các ngành dịch vụ. Chi tiết số liệu xem tại các Bảng sau

Tải file đính kèm
1 file