(13/05/2022)

Bản Tin thị trường Philippine và Palau số 24- tháng 5/2022.

Thương vụ Philippines xin kính gửi bạn đọc Bản tin thị trường Philippines và Palau số 24- tháng 5/2022.
Bản Tin thị trường Philippine và Palau số 24- tháng 5/2022.

BBT rất mong nhận được ý kiến đóng góp để cải thiện nội dung trang tin.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Thương vụ Việt Nam tại Philippines