(13/09/2021)

Bản tin thị trường Pakistan tháng 7/2021

Vietnamexport xin trân trọng giới thiệu Bản tin thị trường tháng 7/2021 của Thương vụ Việt Nam tại Pakistan.
Bản tin thị trường Pakistan tháng 7/2021

Xin xem chi tiết tại file đính kèm!

Tải file đính kèm
1 file