(01/02/2019)

Bản tin thị trường Pakistan tháng 12/2018

Tháng 11/2018 xuất khẩu của Việt nam sang Pakistan đạt 34.530.434 USD, giảm 17,95 % so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu 11 tháng năm 2018 đạt 365.518.625 USD, giảm 18,20%.

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Tổng hợp