(12/03/2018)

Bản tin thị trường Pakistan tháng 1/2018

Thị trường Pakistan trong tháng 12/2017 nổi bật với sản xuất hàng công nghiệp giảm, sản xuất nông nghiệp tăng, xuất khẩu tăng, nhập khẩu tăng. Đồng Rupi mất giá.

Chi tiết xin xèm file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Pakistan