(17/11/2020)

Bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản số ra ngày 10/11/2020

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương xin giới thiệu tới bạn đọc Bản tin về thị trường nông, lâm, thủy sản số ra ngày 10/11/2020 để tham khảo.
Bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản số ra ngày 10/11/2020

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Cục Xuất nhập khẩu