(18/06/2018)

Bản tin thị trường Nam Phi tháng 6/2018

Tình hình nhập khẩu một số mặt hàng chính của Nam Phi trong tháng 04/2018 so với tháng 03/2018: Sản phẩm khoáng sản tăng 9%; Sản phẩm hóa chất giảm 4%; Hàng dệt may giảm 17%; Kim loại thường giảm 17%; Phương tiện vận tải giảm 4%.
Bản tin thị trường Nam Phi tháng 6/2018

(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa)

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi