(21/04/2017)

Bản tin thị trường Nam Phi 04/2017

Tháng 02/2017 so với tháng 01/2017, sản xuất công nghiệp giảm 0,4% trong đó: nhóm hàng thực phẩm và đồ uống không tăng, không giảm; Nhóm hàng dệt may giầy dép giảm 2,7 %; Nhóm hàng gỗ giấy tăng 2%; Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa giảm 4,4%; Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại giảm 1,5%; Nhóm hàng kim loại máy móc tăng 1,4%; Nhóm hàng thiết bị điện tăng 3,9 %; Nhóm hàng điện tử tăng 2,2%. Nhóm hàng phương tiện vận tải tăng 5,4%. Nhóm hàng nội thất giảm 4,2 %.
Bản tin thị trường Nam Phi 04/2017

Chi tiết xin xem file đính kèm

Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi