(03/09/2020)

Bản tin thị trường Israel tháng 8/2020

Cổng thông tin thị trường Vietnamexport xin trân trọng giới thiệu Bản tin thị trường Israel tháng 8/2020 do thương vụ Việt Nam tại Israel biên soạn.
Bản tin thị trường Israel tháng 8/2020

Xin xem file đính kèm các phụ lục liên quan./.