(03/07/2020)

Bản tin thị trường Israel tháng 6/2020

Bản tin thị trường Israel tháng 6/2020, do Thương vụ Việt Nam tại Israel tổng hợp.
Bản tin thị trường Israel tháng 6/2020

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.