(31/12/2020)

Bản tin thị trường Israel tháng 12/2020

Thương vụ tại Israel giới thiệu Bản tin thị trường Israel tháng 12/2020 để các doanh nghiệp tham khảo.

Xin xem file đính kèm các phụ lục liên quan./.