(07/12/2020)

Bản tin thị trường Israel tháng 11/2020

Thương vụ tại Israel giới thiệu Bản tin thị trường Israel tháng 11/2020.
Bản tin thị trường Israel tháng 11/2020

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Trong tháng 10/2020, trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Israel đạt 136,02 triệu USD; xuất khẩu sang Israel đạt 40,14 triệu USD, giảm 16,3%, và nhập khẩu từ thị trường này đạt 95,88, tăng 62,1%, so với tháng trước đó.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.