(27/09/2021)

Bản tin thị trường Bắc Âu

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển xin trân trọng giới thiệu Bản tin thị trường Bắc Âu, số tháng 9 năm 2021.
Bản tin thị trường Bắc Âu

Xin mời bấm vào đường link dưới đây để đọc bản tin:

https://vietnordic.com/ban-tin-thang-chin-2021/

 

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển