(24/02/2021)

Bản tin thị trường Bắc Âu tháng 2/2021

Bản tin thị trường Bắc Âu tháng 2/2021, do Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển tổng hợp để doanh nghiệp Việt Nam tham khảo.
Bản tin thị trường Bắc Âu tháng 2/2021

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết tại đây.

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển