(31/12/2021)

Bản tin thị trường Bắc Âu tháng 12/2021

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển xin trân trọng giới thiệu Bản tin thị trường Bắc Âu tháng 12/2021
Bản tin thị trường Bắc Âu tháng 12/2021

Bấm vào đường link dưới đây để đọc bản tin: 

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển