(27/07/2012)

Ảnh hưởng của cuộc Khủng hoảng tại khu vực đồng Euro đến kinh tế Đức

Cuộc khủng hoảng trong khu vực đồng Euro đã làm cho nền kinh tế Đức phát triển chậm hơn so với dự kiến của Chính phủ. Mức tăng trưởng kinh tế trung bình trong năm sẽ chỉ đạt mức 1%, trong đó nền kinh tế Đức chủ yếu dựa vào khu vực kinh tế trong nước, ngành công nghiệp xuất khẩu của nước Đức sẽ có dấu hiệu hồi phục và đạt tỷ lệ tăng trưởng khoảng 2% trong nửa năm cuối năm nay.
Ảnh hưởng của cuộc Khủng hoảng tại khu vực đồng Euro đến kinh tế Đức

Thị trường lao động Đức với nhiều dấu hiệu tích cực trong những tháng đầu năm 2012 bị ảnh hưởng và không duy trì được sự phát triển, tỷ lệ người thất nghiệp dự kiến sẽ ở mức 7% trong năm 2012 và tiếp tục giữ nguyên trong những năm tiếp theo.

Nhu cầu về hàng hóa và các sản phẩm của nước Đức tại khu vực các nước Châu Âu giảm mà nguyên nhân chính là cuộc khủng hoảng nợ công tại nhiều nước thuộc khu vực đồng Euro gây nên. Đây cũng đồng thời là yếu tố gây ra sự mất an toàn đối với thị trường tài chính của Đức.

Các hoạt động đầu tư của nước Đức có những dấu hiệu tích cực trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là xây dựng nhà ở, tuy nhiên, đầu tư trong các lĩnh vực khác đều cho thấy dấu hiệu chững lại. Các công ty Đức nhận xét rằng, hoạt động đầu tư trong năm tại Đức giảm nhiều. Cuộc khủng hoảng ở Châu Âu đã buộc các doanh nghiệp Đức phải lên kế hoạch rất cẩn trọng bởi  họ không thể dự đoán được các diễn biến tiếp theo.

Các chuyên gia kinh tế của Viện nghiên cứu kinh tế Đức DIW nhận định: Nhìn chung nền kinh tế Đức vẫn phát triển khả quan. Nước Đức vẫn chưa rơi vào khủng hoảng kinh tế do tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng nợ công tại khu vực đồng Euro./.

(Lê Dũng Triều - Vụ Thị trường châu Âu)


Vụ Thị trường châu Âu