(07/08/2015)

Ấn phẩm giới thiệu về Hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Pakistan

Đại sứ quán Pakistan tại Hà Nội thông báo: Cục Phát triển Kỹ thuật Pakistan vừa qua đã xuất bản cuốn cẩm nang “Chi phí làm thương mại tại Paksitan”. Cuốn sách này sẽ là cẩm nang hữu ích cho các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư tại Pakistan. Nội dung cuốn cẩm nang tập trung vào giới thiệu những thông tin như chi phí thành lập, chi phí vận hành một công ty đầu tư nước ngoài tại Pakistan (chi phí về nguồn nhân lực, hậu cần, thuế, giá thuê phương tiện vận tải…).

Bên cạnh đó, cuốn cẩm nang cũng bao gồm danh bạ của các Bộ, Ban, Ngành, các tổ chức lớn tại Pakistan như Phòng Thương mại và công nghiệp Pakistan, các ngân hàng công/tư nhân, Hiệp hội thương mại và công nghiệp, các thể chế chính phủ và tư nhân….

Phần tài liệu giới thiệu bằng bản mềm có thể xem tại website: www.engineeringpakistan.com

Các doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ tới:

Đại sứ quán Pakistan tại Hà Nội

Địa chỉ: 44/2 Vạn Bảo, Hà Nội

ĐT: 04 37262251/ 52

 

Vụ Thị trường Châu Phi Tây Nam Á