| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
{title}
Tin khác
  • Tình hình thị trường Gambia năm 2021
    Tin tức - 30/12/2021
    Theo Ngân hàng Trung ương Gambia, sau khi chỉ đạt 2% năm 2020, tăng trưởng kinh tế nước này dự báo đạt 4,9% năm 2021 và đạt 5,1% năm 2022. Trước đại dịch Covid-19, du lịch là nguồn cung cấp ngoại tệ quan trọng. Tuy nhiên, triển vọng phục hồi ...
  • Tình hình kinh tế Gambia đầu năm 2021
    Tin tức - 19/03/2021
    Theo Ngân hàng Phát triển châu Phi, năm 2021, dự báo GDP của Gambia đạt 2,02 tỷ USD, tăng trưởng 3,2% (năm 2020 là -2,4%) nhờ phục hồi kinh tế sau đại dịch, GDP bình quân đầu người là 809 USD. Nợ công lên tới 77% GDP, tỷ lệ lạm ...
Sự kiện
Triển lãm rượu vang tại Nam Hoa Kỳ -Mùa Hè 2022
10/07/2022 9:00
Triển lãm rượu vang tại Nam Hoa Kỳ -Mùa Hè 2022
Hội thảo
Houston, Hoa Kỳ
Đơn vị tổ chức: Chi nhánh Thương vụ Việt nam tại Houston (Hoa Kỳ)